Databases

Big Data vraagt om nieuwe visies.

Naast gangbare relationele databases (MSSQL, MySQL, PostgreSQL,Oracle, DB2, enzovoorts), hebben we ook steeds meer ervaring met objectdatabases (MongoDB) en full text-databases, zoals Sphinx. Bij 2News combineren we diverse technieken om een optimale snelheid te bereiken. Big Data vraagt om nieuwe visies.

Meerdere databases? Geen probleem.

Doordat we veel webapplicaties ontwikkelen met Spring MVC en een ORM gebruiken die de transacties met de database afhandelt, komen we met een groot aantal verschillende databases in aanraking (ORM is een Object Relational Mapping Tool, zoals JPA/Hibernate). We hebben ook veel ervaring met het maken van koppelingen, enkele voorbeelden:

  • Voor het ministerie van Defensie is een koppeling gemaakt tussen de centrale Oracle database en een MySQL database die gebruikt wordt bij het plannen van medische en psychologische keuringen;
  • Bij Perslink worden meerdere MySQL databases real-time gesynchroniseerd;
  • Bij diverse applicaties voor Woningcorporaties koppelen we tussen MSSQL (Microsoft), MySQL (oracle corp.), Oracle (Oracle corp.) en bijvoorbeeld Excell en Access (Microsoft).

Voor diverse grote projecten in de media-sector hebben we recent onderzoek gedaan naar verschillende objectdatabases (we gebruiken nu MongoDB) en full text databases (Sphinx). Bij ons 2News project gebruiken we deze technologie om snel vele honderduizenden artikelen te kunnen filteren en er in te kunnen zoeken.

Door de combinatie van verschillende database technologiën, zijn we in staat om zeer (zeer) snel informatie te filteren en te doorzoeken. Zo lukt het nu om 1.3 miljoen atikelen in 20 miliseconden te doorzoeken op een (willekeurig) trefwoord.